Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suositeltava tapa on käyttää asennusohjelmaa eduroam-verkon määrittämiseen. Tämä ohjelma asentaa myös Metropolian WLAN-verkkojen juurivarmenteen.It is recommended to use "setup-program" to define EDUROAM wireless network in your laptop computer. This program will also install a Metropolia root certificate for Wifi networks

Configuration Assistant Tools supports following systems

...