Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Suomeksi

Google Slides (entiseltä nimeltään Google Presentations) on selainpohjainen ja pilvipalvelun periaatteella toimiva presentaatio- eli esityssovellus, joka julkaistiin syyskuussa 2007. Se on osa Googlen toimistosovellusten kokoelmaa Docsia, joka taas liittyy yhtiön suurempaan, muun muassa pilvitallennustilaa tarjoavaan  palvelukokonaisuuteen Google Driveen

Google Slidesilla voi tehdä presentaation, julkaista sen verkossa ja jakaa sen yleisön tai yhteistyökumppaneiden kera. 

...

In English

Google Slides (formerly known as Google Presentations) is a browser based presentation program running as cloud service, launched in 2007. It is part of Google's office programs suite Docs which in turn is part of the company's larger service package Google Drive which also offers cloud storage.

With Google Slides you can create presentations, publish them on the web and share with your audience or partners.

Google Slides has also been published as Web, Android, and iOS versions. It is also available as a Chrome browser add-in. Since 2013 Google Slides can be edited also off-line. A presentation is updated when back on-line.

Other similar services include Microsoft PowerPoint Online, Slideshare, and Prezi.

Osoite - Address

Kirjallisuutta - Literature

Yhteisöjä - Communities

Videoita - Videos

Käyttökohteita - Targets of use

  • presentaatiot - presentations

...

classbbox

...

Olemme muuttaneet.

We've moved.