Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

- väri voisi olla myös muu kuin valkoinen (eli väri voisi olla).

Voisiko väri olla tämä? 

Kokous 24.3. 2010 pohdittavaa

...