Child pages
 • Toimintasuunnitelma syksy 2009

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
 1. Pilotikyselyn tulosten analysointi ja julkaiseminen
 2. Varsinaisen nettikyselyn tekeminen
  1. Kysymysten suunnittelu
  2. Yhteys joihinkin yrityksiin: tapaamiset, haastattelut
  3. Nettikyselyn yritysten nimien kerääminen
  4. Kyselystä tiedottaminen
  5. Kyselyn lähettäminen
  6. Vastausten analysointi ja julkaiseminen
 3. Yrityksille tarkoitetun keskustelupalstan avaaminen Wikiin
  1. Toiminnalliset määritykset
  2. Yhteistyö korin 4 kanssa
  3. Tiedottaminen
  4. Keskustelupalstan avaaminen vuoden 2010 alussa
 4. Selvityksen kirjoittamisen aloittaminen
Include Page
logot
logot