Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mahara-portfolioympäristö elinikäisen oppimisen mahdollistajana. Timo Raatikainen, Kulttuuri ja luova ala

Second Lifen opetuksellisia haasteita . Hannele Virtanen-Vaaranmaa, Terveys- ja hoitoala

...

a) Kokeile Mahara-portfolioympäristön käyttöä elinikäisen oppimisen mahdollistajana. Ohjaajina Timo Raatikainen ja Päivi Jäväjä, P411

b) Tutustu Adobe Connectin käyttöön opetuksen, oppimisen ja ohjauksen välineenä. Ohjaajina Hannele Virtanen-Vaaranmaa ja Pertti Vilpas, P412

...