Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
borderColor#ffffff
bgColor#efefef
borderWidth10
borderStylesolid


Hybridikampuksella oppimisympäristöt linkittyvät opiskelijoiden asumiseen, alueen yritystoimintaan ja kaupunkikuvaan!

Käyttäjälähtöinen hybridikampus -hanke tukee Metropolian uusien kampusten suunnittelua. Osallistavan suunnittelun menetelmillä kootaan yhteistyössä Myllypuron ja Arabianrannan asukkaiden, alueen yrittäjien, muiden palveluntarjoajien sekä opiskelijoiden kanssa tarpeita ja ideoita kampussuunnittelun tueksi. Metropolian koordinoima hanke toteutetaan Helsingin kaupungin innovaatiorahaston osarahoittamana vuosina 2013 - 2016.

 

Panel
borderColor#ffffff
bgColor#efefef
borderWidth10
borderStylesolid

Ajankohtaista

Blog Posts
max4
time5840h
sortcreation
reversetrue

SYKSYN 2014 OPISKELIJAPROJEKTEJA


ESITYS


ESITYS


ESITYS


ESITYS


ESITYS


ESITYS


ESITYS


ESITYS

 

Panel
borderColor#CCC7CD
bgColor#ffffff
titleBGColor#ffffff
titleAiempia opiskelijaprojekteja
borderStyledotted

Betula - Laadukkaan opiskelija-asumisen tekijät (intensiivi 2013)

Tulevaisuuden kampuskirjasto (innovaatioprojekti 2013, muotoilu)

Sosiaalinen työympäristö; Tilakonsepti startup-keskukselle (opinnäyte)

Toimintamalli osallisuuden lisäämiseksi ikäihmisille Myllypurossa (innoprojekti 2014, toimintaterapia & sosiaaliala)

Projektikoordinaattori - innostaa - välittää - mahdollistaa muutoksen (innoprojekti 2014, toimintaterapia & sosiaaliala)

Ollaan yhdessä olemassa - Messutapahtumia Myllypuron kampuksella (innoprojekti 2014, toimintaterapia & sosiaaliala)

LISÄÄ OPISKELIJAPROJEKTEJA