Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Mikäli resurssia varten on jo luotu sopiva rajoite, valitse Linkitä olemassaoleva rajoite ja Tallenna.

Mikäli teet täysin uuden rajoitteen

 • Valitse + Luo uusi.
 • Anna rajoitteelle kuvaava nimi, jonka perusteella se voidaan tarvittaessa linkittää muidenkin resurssien yhteyteen.
 • Rajoitteita on kahta tyyppiä: Salliva ja Kieltävä.
 • Sallivat rajoitteet määrittelevät ajanjaksot, jolloin resurssi on mahdollista varata.
 • Kieltävät rajoitteet ovat taas niitä, jolloin resurssia ei voi varata. Suosi sallivia rajoituksia, jos vain mahdollista!
 • Valitset Viikonpäivät: rajoitteet voidaan määritellä esimerkiksi arkipäiville maanantaista perjantaihin ja viikonlopuksi lauantaista sunnuntaihin. 
 • Päivän sisällä rajoitteille määritellään Kellonaika, joiden tarkkuus on yksi minuutti.
 • Tallenna tiedot. Kaikki resurssia koskevat rajoitteet näkyvät listassa, josta pääset myös muokkaamaan ja poistamaan niitä.
 • Jos haluat, voit antaa jollekin käyttäjäroolille oikeuden ajaa resurssin rajoitusten yli eli hän pystyy tekemään varauksia myös niille ajanjaksoille, jotka osuvat kiellettyjen rajoitusten kohdalle. Ks. lisätietoa Varausoikeuksien ylläpito.

Rajoitepalvelu on Rajoitepalvelun laajennus

Kuvassa oranssilla merkitty osio, on rajoitepalvelun laajennus. Ohjeistus sen käyttöön Rajoitteiden ylläpito (lisäosa)

...