Child pages
  • Opettajien kehittämisohjelman toteutus HAMKissa s2009

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

  • HAMK:n kehittämisohjelma toteutuu seuraavasti lähiopetuspäivät: 14.9., 6.10. ja 30.10 klo 12.00- 16.00 sekä 10.12. klo 10.00- 16.00 Hämeenlinnassa
  • Etäjaksoilla tehdään kehittämistyönä omaan koulutusohjelmaan maahanmuuttajille valmentavan koulutuksen opetussuunnitelma sekä toteutussuunnitelma, jonka ohjaus jatkuu vielä kevätlukukaudella 2010 sosiaalisen median välineitä hyödyntäen
  • 14.9.09 lähiopetuspäivän ohjelma sisältää mm. orientaation kehittämisprosessiin, monikulttuurisen osaamisen ja sen itsearvioinnin, sekä perehdyttämisen perehdyttämisen Moodle oppimisalustaan.
  • 10 osallistujaa tulevat HAMK:n eri koulutusohjelmista
  • Suunnittelussa ja toteutuksessa mukana: Riitta Metsänen (sisällöt ja toteutus), Sanna Ruhalahti (sosiaalinen media) ja Irma Kunnari (pedagogiset kysymykset)
Include Page
voimaa:logotvoimaa:
logot