Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Kulttuurisilta-hanke 2008 - 2009

Kulttuurisilta-hankeen ensimmäinen lukuvuosi on saatu päätökseen. Hankkeessa toteutui lukuvuoden aikana kuusi osaprojektia. Hanke tavoitti 2865 henkilöä. Hanketta esiteltiin viidessä tilaisuudessa/seminaarissa ja esittelytilaisuuksissa hanke tavoitti n. 450 kuulijaa. Ensimmäisen lukuvuoden aikana hankkeessa suoritettiin 250 opintopistettä.

Projektipäällikkö kiittää wikiä ja tämän loistavan työkalun äärellä seilaavia hankematkalaisia! On ilo matkustaa kanssanne.