Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Include Page
hedari
hedari
Section
Column
Panel
borderColorccee66
bgColor#ffffff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleSisäinen arviointi

Hankkeen sisäistä arviointia tekee ohjausryhmä sekä tutkijaklubilaisista koostuva arviointiryhmä. Hankearvioinnin tarkoituksena on synnyttää hanketoimijoille ja -rahoittajille realistisia näkemyksiä hankkeen todellisista tuloksista ja vaikutuksista. Samalla se auttaa kehittämään käynnissä olevaa hanketta reaaliaikaisesti. Arvioinnin kohteena ovat:

 • ajan ja taloudellisten resurssien käytön tehokkuus
 • tiedotuksen onnistuminen
 • wiki-ympäristön toimivuus, käyttöaste ja riittävyys hankehallinnon, aineiston keruun ja tiedottamisen kanavina
 • eri osapuolten välinen yhteistyö
 • tulokset suhteessa tavoitteisiin
 • innovaatiot ja hyvät & huonot kokemukset/käytänteet
 • kehityskohteiden tunnistaminen
 • tutkimussyklien hyöty koulutuksen päämäärien näkökulmasta
Panel
borderColorccee66
bgColor#ffffff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleUlkoinen arvointi
Wiki Markup
Hankkeen ulkoista arvointia tekee Metropolian kulttuuri ja luovan alan t&k-toimijoista kerätty tiimi.

Arviointiraportit julkaistaan täällä

\- ensimmäinen arviointi 9.2.2010 Tutkijaklubin työskentelystä ja toiminnan aloittamisesta
[Arviointiraportti|^Tuottaja 2020 tutkijaklubin arviointi_16022010.doc]
[Kyselylomakkeen tulokset|^Tuottaja2020exeltulokset_9022010.xls]


\- Väliarviointi 2011

[Väliarviointi 2011 yhteenveto|^Väliarviointi 2011.pptx]

[Arviointilomakkeen tulokset|^Kopio Tuottaja 2020 arviointi 2011 (2).xls]
[Arviointilomake talvi 2011|^Tuottaja2020_arviointilomake_talvi 2011.docx]\\

*LOPPUARVIOINNIT*
\\

[tuottaja2020:Loppuarviointi tutkijaklubilta][tuottaja2020:Loppuarviointi kohderyhmältä]\\
{add-page}Lopparviointi Metropolian TKI \-edustajilta{add-page}
\\

[Loppuarviointi. Hankkeen kohderyhmän, sidosryhmien ja tutkijaklubin arviot.|^Tuottaja2020_loppuarviointi040512.pdf]


\\