Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Include Page
hedari
hedari

Section
Column
Panel
borderColorccee66
bgColor#ffffff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleTiedottaminen, valtavirtaistaminen ja juurruttaminen
Wiki Markup
Viimeisimmät tiedotteet:
\\

[Tiedote 21.10.2011|^Tuottaja2020_tiedote_21_10_11_lyhyt.doc] lyhyt

[Tiedote 21.10.2011|^Tuottaja2020_tiedote_21_10_11.doc]  Pitkä

[Tiedote 4.10.2011|^Tuottaja2020_tiedote_4_10_11.doc][Tiedote 4.10.2011 Kulttuuri katalysoi|^Tuottaja2020_tiedote_041011_Kulttuuri _Katalysoi.doc][Tiedote 4.10.2011 Kulttuuri kannattelee. Kulttuurituotannon tulevaisuus TAKUlaisten arvioimana. Katri Halonen & Outi Teye 2011|^Tuottaja2020_tiedote_041011_Kulttuuri _Kannattelee.doc][Kulttuuri kutoo. Yhteistyö ja verkostot vapaan kulttuurikentän tukena ja innostajana. Leena Björkqvist 2011|^Tuottaja2020_esitys.ppt][Kulttuuri kipinöi. Tulevaisuusajattelu pedagogisena haasteena. Laura-Maija Hero 2011|^Tuottaja2020_tiedote_041011_Kulttuuri _Kipinöi.doc][Kulttuuri kutsuu. Vapaaehtoiset tapahtumien voimavarana ja hengenluojina. Juha Iso-Aho 2011|^Tuottaja2020_tiedote_xx.xx.xx_Kulttuuri _Kutsuu.doc][Kulttuuri kyydittää. Kulttuuriekosysteemi ja matkailu. Pekka Uotila 2011|^Tuottaja2020_tiedote_xx.xx.xx_Kulttuuri _Kyydittää.doc]


{add-page:Cultural Manager 2020 mininews}CULTURAL MANAGER 2020. Visions of Future. Katri Halonen & Laura-Maija Hero (Eds.) 2011{add-page}

[Miniuutiset (jos tarvitse lyhyen kuvauksen kirjoista) |^Tuottaja2020_miniuutiset.docx][Viestintäsuunnitelmassa|https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/11210401/Tuottaja2020_viestint%C3%A4suunnitelma_V3.doc] kerrotaan millaisia toimenpiteitä tiedotuksen, viestinnän, yritysyhteistyön, valtavirtaistamisen ja juurruttamisen osalta Tuottaja2020-hankkeessa tehdään.

Esittelymateriaalia saa käyttää vapaasti hankkeen tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Yhteistyökumppanit voivat muokata tiedotteen tekstä, kunhan hyväksyttävät tiedottajalla. Rahoittajien logoja ei pidä poistaa. Jos siis julkaiset Tuottaja2020 \-hanketta koskevaa aineistoa, muista laittaa Laura-Maijalle tietoa\!

[Tiedonlevityssuunnitelma versio 1|^tiedonlevityssuunnitelma versio 1.doc] Kuuden ensimmäisen osaraportin tiedonlevityssuunnitelma


Panel
borderColorccee66
bgColor#ffffff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleGraafinen materiaali

Tuottaja 2020 -logo: vektorimuodossa lehtien ja nettisivujen graafikoille annettavaksi sekä pikkuisena jpg:nä nettisivuille laitettavaksi

Tuottaja2020 -päävisuaali.

Logot Yhteistyökumppanit, rahoittaja, päätoteuttaja. Logoja on käytettävä kaikessa markkinoinnissa.

Tiedote, jota voit käyttää myös muokattuna.

Tiedote englanniksi.

Tiedote ruotsiksi.

Word -pohja.

Powerpoint -luomaan yleiskuva hankkeesta.

Tuottaja2020 -esite, uudistettu painos

Tuottaja2020 -juliste. Saat julistetta Laura-Maijalta: laura-maija.hero ät metropolia.fi.

Tuottaja2020 -miniflyer (käyntikortin kokoinen). Saat miniflyereita Laura-Maijalta: laura-maija.hero ät metropolia.fi.

Tuottaja2020 -A6 kokoinen tarra, joka painetaan vasta 2010 budjetista.

Tuottaja2020 -T-paita. Ei paineta, tehty varmuuden vuoksi.

Tuottaja2020 -rintanappi. Ei paineta, tehty varmuden vuoksi.


Mainostoimistobrief -dokumentti

Panel
borderColorccee66
bgColor#ffffff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleJuurruttaminen ja valtavirtaistaminen

Juurruttaminen

Metropolian kulttuurituotannon OPS-uudistus Tuottaja2020 -hankkeen selvitysten pahjalta toteutetiin syyskuu 2011-helmikuu 2012 välisenä aikana. Prosessiin osallistuivat monet asiantuntijatahot kentältä kommentaattoreina. Uusi OPS otetaan käyttöön syksyllä 2012. OPSissa on integroituna tulevaisuusajattelua, kehittämisorientaatio jne. hankeen perustalta.

Humakissa OPS-prosessi on käynnissä.

Juurruttamisvaiheet: tiedonlevitystä tapahtumissa ja mediassa

Hankkeesta julkaistua ja hankeen tutkijoiden ja henkilökunnan esiintymiset ja puheet. Juurruttamista ja valtavirtaistamista varten kehitetään myös monimediallista materiaalia.

Tähän laitetaan linkkejä otoksista projektin varrelta.

Hanke medioissa:

\Luovan Suomen info-kirjeessä 8/2009 http://www.luovasuomi.fi/index.php/tietoa/uutiset/263-tuottaja2020

ja http://luovasuomi.fi/index.php/hanketuki/uutiset/718-tuottaja2020-kuusi-osaraporttia-on-julkaistu

[http://www.teatteri.org/info/tinfotiedote34_09.html]

[http://www.cupore.fi/tuottaja2020.php]

[http://www.luovasuomi.fi/index.php/tietoa/uutiset/263-tuottaja2020]

[http://www.metropolia.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/hankkeet/tuottaja-2020/]

[http://www.mamk.fi/ulkoiset/hanke/index.cfm?action=1&Hanke_ID=168]

[http://www.kulttuurivienti.fi/uutiset.php?aid=15394]

[http://www.humak.fi/humak_ja_kampukset/kampukset_ja_rehtorin_toimisto/joutsenon-kampus.html]

Artikkeli: Kulttuurin tulevaisuus , Halonen, Taku 1/2010

Artikkeli: Kulttuuri kokoaa , Halonen, Taku 3/2010

Artikkeli: Kulttuuri kannattelee , Halonen & Teye, Taku 3/2011

Artikkeli: Puheenvuoro: Kulttuurituotanto luo uutta työtä , Pekka Uotila, Länsi-Savo 11.10.2011

Artikkeli: Kaikki vapaaehtoistyö on arvokasta , Juha Iso-Aho, Etelä-Karjala 2.11.2011

Artikkeli: Nuori polvi on perinteistä talkooväkeä vaativampaa, Juha Iso-Aho, Etelä-Saimaa 18.11.2011

Kolumni: Sanomista: Villillä kortilla tulevaisuuteen, Juha Iso-Aho, Etelä-Saimaa 13.12.2011

Artikkeli: Teatteri muuttuu katsojan eduksi. Tulevaisuudessa taidelaitokset tarjoavat kokonaiselämyksiä, Leena Björkqvist, Ilkka 15.2.2012

Artikkeli: Teatteri muuttuu katsojan eduksi. Tulevaisuudessa taidelaitoksen tehtävä on tarjota katsojalle kokonaiselämyksiä, Leena Björkqvist, Pohjalainen 15.2.2012

Puheenvuorot tapahtumissa 2010:

13.1.2010 Katri osallistui OPM:n ja TEMin yhteiseen luovien alojen yhteistyön kehittämispäivään ja esitteli noin 30-päiselle luovien alojen hankeihmisille tuottaja2020 hanketta. Mukaan tuli myös hyviä kontakteja, joiden kanssa yhteistyön kaavailua jatketaan.
4.2 Katri piti Metropolian Tulevaisuusklubin tapaamisessa puheenvuoron Tuottaja2020-hankkeesta. Paikalla oli noin 10 metropolialaista tulevaisuusorientoitunutta henkilöä tekniikan, sosiaali- ja terveysalan, kulttuurin ja hallinnon aloilta. Metropoliaan tulevaisuusklubin tehtävänä on funtsia miltä maailma näyttää 3-15-20 vuoden kuluttua. Tavoitteena on tuottaa tietoa Metropolian opetuksen ja toiminnan kehittämiseksi.
11.2.2010 Brno, Leena esitteli Tuottaja 2020 hankkeen 50 nuorelle kulttuurituottajalle tai kulttuurituotannon opiskelijalle Brnossa, Tsekeissä. Seminaarin nimi oli To Culture With Love ? Management Internationel Workshop for European Students and Young Professionals in the field of Cultural Work/Arts Management http://www.tcwlm.net/

12.3.2010 Katri Halonen esitteli hanketta sosiaali- ja terveysalan ihmisille Oppiminen ja pedagogiikka -seminaarissa. Kyseessä on  4AMK (me + HAMK, LAMK, Laurea) kumppanuus hanke hyvien käytänteiden  jakamisen hengessä.
15.4 Leena esitteli Tuottaja 2020 hankkeen Produforum Åbolandin seminaarissa Evolution, revolution, vision - kulturfa?ltet i framtiden, paikka Åbo Akademi, Turku.
20.5. Juha esitteli hanketta Humakin kv-symposiossa Helsingissä. Paikalla noin kolmekymmentä arts management kouluttajaa eri puolilta Eurooppaa ja USA:sta.
21.7. Juha esitteli hanketta ja piti tulevaisuuspajan Pori Jazz for Professionals --seminaarin tutkijatapaamisessa Porissa. Paikalla alan tapahtumatuotannon tutkijoita (n. 20) Suomesta ja lähialueilta.

Puheenvuorot tapahtumissa 2011:

26.1.2011 Juha esitteli hanketta Humakin kulttuurituotannon koulutusohjelman henkilökunnalle (n. 30 hlöä).

15.2. Juha esitteli hanketta Culture Finland --kattohankkeen projektipäällikkö Soila Palviaiselle Helsingissä.

17.3.2011 Takun hallituksen kokous. Puhujana hankkeesta Katri Halonen.

1.4.2011 Hurrikaani 2011  Helsingissä. LM Hero puhujana Tuottaja2020 hankkeesta. Ei osallistujalistaa kerätty.

Metropolian opiskelijoita osallistui 4. Humakista 276. Novialta ilmeisesti 24.
9.2.2011 Mars -tapahtuma  Seinäjoella. Katri Halonen puhujana Tuottaja2020 hankkeesta. Osallistujalista.

9.4.2011 Takun jäsenistölle tulevaisuusverstas ja esitelmä/Katri Halonen, Katri ja LM Hero.

5.5.2011 Metropolian kulttuurituotannon opiskelijoille 3 h Tuottaja2020 luento ja keksutelutilaisuus: miten megatrendit näkyvät opiskelijoille ja miten se on muuttanut opiskelijoiden osaamistarpeita? LM Hero Katri Halosen Kulttuuri katalysoi -kirjan pohjalta. Läsnä 15 opiskelijaa.

10.5.2011 Koulutusseminaari/ Tuottaja2020, Luova Suomi ja Cupore yhteistyössä. Kutsu. Osallistujalista

13.7.2011 Pori Jazz Profesionals , workshop n. 15 kulttuurialan toimijalle. Esityksen DIAT

8/2011 Katri puhui Opetusministeriön ennakointiseminaarissa Luova tulevaisuus

16.9.2011 Helsingin kaupungin kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivät. LM puhuu "Tuottaja2020 - Tulevaisuuden suuntaviivoja. Tulevaisuusajattelua nuorisotyöhön?". 25 osallistujaa, tuottajia, ohjaajia, projektipäälliköitä.

11.10.2011 Pohjoismaiset uuden sirkuksen päivät, uuden sirkuksen keskus Circo. Katri piti Keynote-puheen Tuottajuuden tulevaisuusvisioista. n. 40 osallistujaa (suomi, ruotsi, norja, islanti & tanska)

13.10.2011 Culture Forecast European Netowork for Cultural Administration Training Centres, vuosikonferenssi (n. 300 osallistujaa 25 eri maasta). Katri piti Key Note -puheen aiheesta Cultural Manager 2020. Esityksen DIAT

31.1.-1.11.2011 Tuottaja2020 osallistui (LM Hero) seuraavan ESR-ohjelmakauden 2014 + suunnitteluun Helsingissä.

23.11.11 Tuottaja2020 osallistui (LM Hero) Helsingin kauppakamarin järjestämään Ennakointikamariin. Helsingin seudun kauppakamari ja pääkaupunkiseudulla toimivat ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat sopineet seudullisen ennakoinnin toteuttamisesta. Ei saatavilla osallistujalistaa

23.11.2011 Pekka Uotila osallistui Mikkelin seudun tapahtumatuottajien tapaamiseen. Teemana Kulttuuri kyydittää --artikkelinsa.

22.11.11 Tuottaja2020 pitää Tulevaisuuden tuottaja -luennon Metropoliassa/ vierailu Kulttuurin ajankohtainen keskustelu -opintojaksolla. Oppimateriaalina Tuottaja2020/ Kulttuuri katalysoi (Halonen 2011): esseetehtävä.

17.11.2011 Pekka Uotila ja Juha Iso-Aho puhuvat Kulttuurimatkailufoorumissa Kulttuurimatkailufoorumi Imatralla

16.11.11 Tuottaja2020 hanketta esitellään Espoon kaupungin kehitysjohdolle.

8.12.11 Tuottaja2020 osallistui Sillanrakentajat ja TAIVEX -hankkeiden loppuseminaariin. Hankkeen tutkija Leena Björkqvist paneelissa.

9-12/2011 Muu tiedotus

Uutiskirjeet 10/2011 ja 12/2011, nettisivujen, wikisivujen ja Facebook päivitykset.

Esitteen päivitys ja uusintapainatus

Englanninkielisen kirjan painatus ja levitys

Tuottajaklubi --lehden painatus ja levitys 5800 kpl yhteensä. Levitetty 3800 kulttuurituottajalle Suomessa.

7.12.11 TAKU -lehden välissä jaetaan 3800:lle kulttuurituottajalle (TAKUn jäsenistö) Tuottaja2020 Tuottajaklubi -niminen lehti (24 sivua).

Sovitaan Helsingin kaupungin kanssa: Lasipalatsin Luova kohtaamispaikka 1.2.2012 klo 17-19 "Tulevaisuusverstas tai tulevaisuusajattelustako sinulle suunnittelun väline? Tai tulevaisuusvertsas käyttäjälähtöisenä suunnitteluna" (LM Hero) -otsikolla. Pohditaan tarkempi otsikko seuraavassa tutkijaklubissa.

 Puhujana tapahtumissa 2012:

26.1.12 LM Hero esittelee Tuottaja2020 hanketta Espoon kaupungin sivistystoimen edustajille osana Metropolian ja Espoon kumppanitapaamista.

 1.2.12 Luova kohtaamispaikka Lasipalatsissa. LM Hero esittelee hanketta ja pitää tulevaisuusverstaan.

8.2.12 Leena Björkqvist Ruotsissa esittelemässä Tuottaja2020 hanketta.

10.2.12 Katri Halonen esittelemässä Tuottaja2020 hanketta Sosiaali- ja terveysalan päättäjille Helsingin kaupungilla.

Panel
borderColorccee66
bgColor#ffffff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleKehittäminen ja arvioiminen

Hankkeen aikana pohditaan myös

  • miten saada sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen toimimaan, kun on erilaisia tarpeita wikin käyttöön viestinnän välineenä ja päivittäisenä hanketyökaluna.
  • Kuinka saadaan hankkeelle riittävä näkyvyys
  • Mediaseuranta