Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Include Page
hedari
hedari

Lokakuussa 2011:

Tulevaisuuden tuottaja 3 op alkaa (toteutus 2 hankkeen aikana)

Kainalojuttujen hankinta loppujulkaisuun

TAKU-lehden Tuottaja2020 -teemanumeron artikkeleiden kirjoittaminen

Loppuseminaarin suunnittelu

Jokaisen tutkijan omien tulosten, johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten kirjaaminen

Loppujulkaisun suunnittelu tutjaklubissa, sekä artikkelien kirjoittamisen aloittaminen

Seminaareissa puhuminen

8 julkaisun tiedotuskampanja

Ennakoinnin menetelmien arviointi tutkijoiden toimesta

Wikin, nettisivujen, Facebookin päivitykset kirjoillamme

Maksatus 5_8/2011 raportointi

Tammikuu 2011

Graafikon palkkaaminen

Muutoshakemuksen valmistelu

Maksatus¨/ Raportointi

Joulukuu 2010

Syyskuussa 2010

Taku kyselyn viiemistely

Skenaarioprosessin aloittaminen (pajat suunnitellaan syyskuun aikana ja vedetään enne kevättä), Skenaarioraportin artikkelit valmiit keväällä 2011

Tutkija: kerro pajoistasi wikissä!

Toukokuussa

 • syksyn 2009 raportin taitto
 • kevään 2010 casejen artikkelien kirjoittaminen
 • syksyn 2010 Tulevaisuuden tuottaja 3 op opintojakson suunnittelu
 • kevään, kesän ja syksyn työpajojen suunnittelu
 • tutkijaklubin skenaariopajatestaus

Huhtikuussa 2010

 • vielä viimeiset silaukset ensimmäiseen raporttiin
 • signaaliwiki-alustan muokkaus kokemusten pohjalta toimivammaksi
 • II syklin casejen aineiston kerääminen ja artikkelien tekeminen
 • taku-kyselyn lähestymistavan valinta
 • skenaariopajojen vaihtoehtojen pohdinta

 Maaliskuussa 2010 keskitymme:

 • Jakamaan julisteet
 • Ensimmäisen raportin saattaminen valmiiksi
 • pr-toimintaa, juttu Taku-lehteen

Helmikuussa 2010 keskitymme:

 • Signaaliwikitoiminnan integroiminen opetukseen
 • Syksyn raportin työstö
 • Raportin taitto
 • Signaaliwin siirto www-puolelle
 • Skenaariopajojen suunnittelu ja ensimmäinen työpaja
 • Julisteen painatus
 • Arvioinnin Focus Group haastattelu tutkijaklubille ja sen koonti ulkopuolisen arvioijan toimesta
 • Arvioinnin julkistus wikissä

Tammikuussa 2010 keskitymme:

 • ensimmäinen arviointi
 • Ensimmäisen raportin työstö
 • wikin uudistus
 • www-sivun uutiskirjetilauksen luominen
 • Miniflyerin painatus

Marraskuussa keskitymme:

 • Caset raportiksi
 • Www - sivu auki
 • esite painosta
 • ensimmäinen ojausryhmän kokous
 •  

syys-lokakuussa keskitymme:

Yhteistyösopimukset allekirjoitetaan Metropolian ja Cuporen, Novian, MAMKin ja Humakin kanssa. Sopimukset on lähetetty yhteistyökumppaneille 1.9.2009.

 Tutkijatapaamisessa luomme raamit ja aineiston keruurungon klusterianalyyseille 

 Viestintä:

 • Word ja Powerpoint -esitykset hankkeesta yhteistyökumppaneiden käyttöön
 • Mainostoimiston (Valo) briefaaminen: Visuaalinen ilme, perusmateriaalit, www -sisäänheittosivu
 • wiki-sivuston kuntoonlaitto: logot, signaaliwiki jne.
 • tiedottamissuunnitelma, ensimmäinen luonnos esitellään tutkijaklubin kokouksessa 24.9
 • tiedotuskamppanjan käynnistäminen. Yhteistyökumppanit esittelevät sisäisesti ja omille yhteistyötahoille hanketta.

Muuta:

 • kirjallisuuslista tapahtumatuotannon ennakointia liippaavista teksteistä Wikiin
 • ohjausryhmän sekä varajäsenten nimeäminen. Ohjausryhmä kootaan kasaan marraskuussa 2009
 • syksyn aikataulun laatiminen (hallinnollinen & klusterianalyysi)

Klusterianalyysi

 • eteni ensimmäiseen empiriavaiheeseen, eli tapahtumacasejen haastatteluihin