Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

nimi

organisaatio


 

 

Katri Halonen

Metropolia 

tutkimuspäällikkö

 

 

Laura-Maija Hero

Metropolia

projektikoordinaattori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerätään tänne aakkosiin tutkijaklubi. Sitten ohjausryhmä tulee omalle listalleen toisaalle