Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Include Page
hedari
hedari

Section
Column
width70%
Panel
borderColorccee66
bgColor#ffffff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleTyökorin tehtävät ja tavoitteet

Työkorissa huolehditaan projektin suunnitteluun ja hallinnointiin liittyvistä toimenpiteistä, kuten taloushallinnosta ja muiden työkorien toimenpiteiden nivomisesta toisiinsa

Tavoitteena on

* tukea ja nivoa toisiinsa Tuottaja2020-hankkeen muissa työkoreissa tehtävää kehitystyötä
* kirjata ylös kokemuksia hankehallinnosta wiki-ympäristössä
* kirjata ylös kokemuksia wiki-ympäristön hyödyntämisestä ennakointiaineistona hankinnassa, kehittelyssä ja arvioinnissa

Panel
borderColor#ccee66
bgColor#fff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleKehittelyssä nyt

Muutoshakemukseen saatiin hyväksyntä eli hankkeelle tuli muutos- ja jatkorahoituspäätös 17.5.11.

Panel
borderColor#ccee66
bgColor#fff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleVäliraportti

* Väliraportti 1.8.-31.12.2009

* Väliraportti 1.1.2010-31.12.2010

Väliraportin "puhdas" pohja

Panel
borderColor#ccee66
bgColor#fff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleSeurantaraportti

* Seurantaraportti 1.8.-31.12.2009

*
Seurantaraportti 1.1-30.6.2010

Seurantaraportti 1.7-31.12.2010

Seurantaraportti 1.1.2011- 31.6.2011

Seurantaraportti 1.7.-31.12.2011

Panel
borderColor#ccee66
bgColor#fff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleMaksatushakemus

* Maksatushakemus 1.8.-31.12.2009
* Maksatushakemuksen liitteet:
Hankintaselvitys
Tiivistelmä
Tiivistelmän liite

Maksatushakemus 1-4/2010 :

Hankintaselvitys

Tiivistelmä

Tiivistelmän liite

Maksatushakemus 5-8/2010 :

Hankintaselvitys

Tiivistelmä

Tiivistelmän liite
Maksatushakemus 9-12/2010:

Hankintaselvitys

Tiivistelmä

Tiivistelmän liite

Maksatushakemus 1-4/2011:

Hankintaselvitys

Tiivistelmä

Tiivistelmän liite

Maksatushakemus 5-8/2011:

Hankintaselvitys

Tiivistelmä

Tiivistelmän liite

Maksatushakemus 9-12/2011:

Hankintaselvitys

Tiivistelmä

Tiivistelmän liite

Panel
borderColor#ccee66
bgColor#fff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleTuottaja2020 toimielimet ja kokousasiakirjat

* Tuottaja2020:Ohjausryhmä

* Tuottaja2020: Tutkijaklubi

* Arkistointisuunnitelma ja sähköinen arkisto


Keskeiset projektiasiakirjat:

Panel
borderColor#ccee66
bgColor#fff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleTuottaja2020-lomakkeet ja OPH:n ohjeet

 Opetushallituksen ohjeita:

Seurannan ja raportoinnin aikataulut vuositasolla:

  • Seurantalomake 31.1. (ajalta 1.7.-31.12.) 
  • Väliraportti 28.2. (ajalta 1.1. - 31.12.)
  • Maksatushakemus 28.2. (ajalta 1.9.-31.12.) 
  • Maksatushakemus 30.6. (ajalta 1.1.-30.4.)
  • Seurantalomake 31.8. (ajalta 1.1.-30.6.)
  • Maksatushakemus 31.10. (ajalta 1.5.-31.8.) 

Seurantalomake, väliraportti ja maksatushakemus täytetään ja jätetään viranomaiskäsittelyyn EURA-järjestelmässä. Viranomaiskäsittelyyn jätetyt asiakirjat tulostetaan ja toimitetaan allekirjoitettuna aikataulun mukaisesti Opetushallitukseen osoitteellaOpetushallitus kirjaamo
PL 380
00531 Helsinki    * OPH:n ohjeet maksatusta varten


[Väliraportti 2009|Väliraportti 2009]Väliraportti 2009Valiraportti 2009