Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Wiki Markup
\\  {include: hedari}
----
[*Ohjausryhmän kokoonpano*|Ohjausryhmän kokoonpano]
----
 *Kokousmuistiot*
* [I kokous 25.11.2009/ MUISTIO|https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/11209587/Tuottaja2020_Ohjausryhm%C3%A4_muistio251109.doc]
Kokouksen liitteet:
[Päätös ohjausryhmän asettamisesta|https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/11209587/tuottaja2020_ohjausryhm%C3%A4nnime%C3%A4minen.doc]
[Ohjausryhmän tehtävät|https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/11209587/Tuottaja2020_Ohjausryhm%C3%A4nteht%C3%A4v%C3%A4t_1_10.doc]
[Kutsu ohjausryhmän kokoukseen|https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/11209587/Tuottaja2020_Ohjausryhm%C3%A4_kutsu_251109.doc]
[Hankkeen esittely|https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/11209587/Tuottaja2020_esittely251109.ppt]
[Tutkimusprosessi|https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/11209587/tutkimusprosessi_T2020.ppt]
[Viestintäsuunnitelma|https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/11209587/Tuottaja2020_viestintasuunnitelma_V2.doc]

[II kokous 18.1/MUISTIO|https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/11209587/Tuottaja2020_Ohjausryhm%C3%A4_muistio180110.doc]klo 13-15 Bulevardi 31, PK 31
[Kutsu ohjausryhmän kokoukseen|https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/11209587/Tuottaja2020_Ohjausryhm%C3%A4_kutsu_180110.doc]
[Väliraportti|https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/11209587/Tuottaja2020_V%C3%A4liraportti_180110.doc]
[Seurantaraportti|https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/11209587/Tuottaja2020_Seurantaraportti_180110.doc]
[Talous, wiki, viestintä \-kalvot|https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/11209587/Tuottaja2020_OHRY180110.ppt]

[III kokous 11.5/MUISTIO|11.5 MUISTIO] klo 9.30-13 Hämeentie161, Metropolia
\\
\\


[Kutsu ohjausryhmän kokoukseen|^Tuottaja2020_Ohjausryhmä_kutsu_110510.doc]


[Esityslista|^Tuottaja2020_Ohjausryhmä_esityslista_110510.doc]


[^Tuottaja2020_Ohjausryhmä_esityslista_110510.doc]


[Kokousmateriaali|^Tuottaja2020_status11_5.ppt]


[Syksy 2009 maksatushakemus|^Maksatushakemus_syksy2009.pdf][Skenaariopaja OHRY|Tuottaja2020 Skenaariopaja 11.5.2010]


[Ensimmäisen tutkimusraportin luonnos|^Rapsa4_5_10.doc]


[Pajassa tuotetut aineistot|Pajassa tuotetut aineistot 11.5.10]\\

IV kokous etätyönä 5.10.10, [Muistio|^Tuottaja2020_Ohjausryhmä_muistio5.10.2010.doc]

V kokous [23.11 klo 13-15, Bulevardi 31, Metropolia|tuottaja2020:Muistio 23.11 Ohry]

[Materiaali (ppt)|^Tuottaja2020_status23.11.2010finaali.ppt]\\

VI kokous {add-page:Ohry 15.3.2011}15.3 klo 13-15/ Skype.{add-page}
Ohjausryhmä hyväksyi muutoshakemuksen. [Muistio 15.3.2011.|^TUOTTAJA2020_Muistio_Ohry15.3.2011.doc]


Kokousmateriaali:
\\
\\

VII kokous 10.5 klo 14.15 - 16.20 Sinebrykoffin puistossa ja Fannyssa.[Muistio 10.5.2011|^Tuottaja2020_Ohjausryhmä_muistio100511.doc]


Kokousmateriaali: [Kalvot,  |^ohry100511.pptx]

Syksy 2011:

VIII kokous 27.9.2011 klo 13-15 Metropoliassa, Bulevardi 31

[Kutsu ohjausryhmän 27.9.2011 kokoukseen|^Ohjausryhmän 27.09.2011 kutsu.pdf]

[Kokousmateriaali|^Tuottaja2020_kalvo 27 9 2011_KH_LM.pptUUSIN.pdf]
[Muistio 27.9.2011|^Ohjausryhmän 27.09.2011 valmis pöytäkirja.pdf]

IX kokous 28.11 klo 13-15 Metropoliassa  Bulevardi 31, Kollegiosali

[Kutsu ohjausryhmän 28.11.2011 kokoukseen|^Ohjausryhmän 28.11.2011 kutsu.pdf]
[Kokousmateriaali|^Tuottaja2020_kalvo 28 11 2011_LMKH.pdf]
[Muistio 28.11.2011|^Ohjausryhmän 28.11.2011 valmis pöytäkirja.pdf]


Kevät 2012:

19.1.2012 ohjausryhmän kokous peruttu


X Kokous 14.3.2012 etätyönä

[Muistio 14.3.2012|^Muistio 14.3.2012.pdf]XI 8.5.2012 klo 13-15 Metropoliassa, Bulevardi 31

[Kutsu ohjausryhmän 8.5.2012 kokoukseen|^Ohjausryhmän 8.5.2012 kutsu.pdf][Kokousmateriaali|^ohry_pp_vika.pdf][Muistio 8.5.2012|^Ohjausryhmän 8.5.2012 muistio.pdf]