Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

13.8.09 Novian tiloissa Yrjönkadulla

Läsnä:

 • Katri Halonen
 • Laura-Maija Hero
 • Leena Björkqvist
 • Kirsi Herala
 • Pekka Uotila
 • Laura Karhu
 • Anna Kanerva 
 • Timo Parkkola
 • Ritva Mitchell 

Agenda

 1. Esittäytyminen Tutkijaklubissa: Leena, Pekka, Laura + Anna, Juha,
 2. Hankekokonaisuuden viilaaminen
 3. Klusterianalyysin käynnistäminen ja detaljit
 4. Hankeviestinnän suunnittelu
 5. Raportointi ym. velvoitteet, läpikäynti


1. Uusien klubilaisten esittely. Tilannekatsaus.

Tutkijaklubin jäsenet on nimetty: Juha Iso-Aho/HUMAK, Leena Björkqvist/ Novia, Pekka Uotila/Mamk. Cuporen ja Metropolian osalta syklin eri vaiheissa on eri tutkijoita. I klusterivaiheessa he ovat Kai Artes/Metropolia & Laura Karhu/ Cupore.

2. Klusterianalyysiluonnoksen tarkastelua. Kuluttajan näkökulma - tuottajan näkökulma. Ehdotus aiheen rajaamiseksi: kuluttajakäyttäytymisen muutos tuottajan näkökulmasta. Klusteri -termin määritelmä tarvitaan. Case -tutkimukset tarkastelussa. Todettiin, että puuttuu alueellinen/ julkinen sektori -näkökulma sekä osallistavan tapahtumatuotannon näkökulma. Mikkeli ja Novia pohtii caseaan.

Signaalien tunnistamisesta treandianalyysiin. Signaaliwiki perustettu hankkeen wiki -sivustoon. Sinne olisi tarkoitus kerätä suuri määrä erilaisia hiljaisia signaaleja. Eli kaikkia rohkaistaan kirjailemaan !

Hankeviestinnän suunnittelu. Laura-Maija tuo seuraavaan kokoukseen viestintäsuunnitelman ensimmäisen luonnoksen, sekä www -sisäänheittosivun luonnoksen. Sovittiin, että hankkeesta julkaistaan pieni esite kolmella kielellä. Laura-Maija tuottaa mainostoimiston kanssa. Jokainen jäsen toimittaa oman logonsa hires ja lowres.jpg nä laura-maija.hero@metropolia.fi.


Caset:

 • Madonna -konsertin klusteri. Vastaava tuottaja Risto Juvonen
 • Maailma kylässä. Suomen suurin ilmaistapahtuma
 • Imatra -Lappeenranta seudun tapahtumatuotannon klusteri
 • Annantalo -Inhouse tuotantoklusteri
 • PixelACHE. Sosiaalinen media -tuotantoklusteri
 • Savonlinnan Oopperajuhlat ?

Syksyn tutkijaklubin kokoukset:


 • 24.9 Metropoliassa Bulevardilla (Bulevardi 31 ) 9-15
  • APt ennen kokousta:
  • Kokoukseen tuodaan mukana oman casen perustiedot
  • Signaaleja syötetään wikiin sitä ennen
  • Varataan haastatteluajat caseihin lokakuulle
  • Kokouksessa tehdään haastattelurunko
 • 10.11 - 11.11 Metropoliassa Bulevardilla (Bulevardi 31)
 • 10.11 klo 10-16
 • 11.11 klo 9-13
  • Agenda:
  • Signaalianalyysi jne.
  • TAKU

 • 8.12 Metropoliassa Bulevardilla (Bulevardi 31)
  • 10-13.30
  • APt
  • Maija varaa Bulevardin tilat

LISÄKSI RUOKALIUN AIKANA VIELÄ:

1. päätetitin, että edellä mainittujen kokousten lisäksi tavataan Katrin virtuaalineukkarissa esim. joka toinen maanantaiaamu klo 9.30-10.00. Katri laittaa kutsun ja ohjeet neukkariin tulemiselle.

2. innostuttiin signaali-wikistä työkaluna, jolla opiskelijoita sparrataan proaktiivisuuteen. Voitaisi pitää myös signaalipäivät, jossa eri amkien kutu-opiskelijat tapaisivat toisiaan. "Kutujaiset". Tätä varten rakennetaan oma wiki-sivusto, joka kesityy signaalituotantoon ja johon hankkeen wikistä on vain linkki.