Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Wiki Markup
{include: hedari}\\

\\

----
[*Tutkijaklubin jäsenet*|Tutkijaklubilaiset] 
\\

----
{color:#336666}{*}Tutkijaklubin muistioita{*}{color}

KEVÄT 2009
* [I muistio:|Muistio 4.5.2009] hakuvaiheen tapaaminen 4.5.2009 jossa pohditaan hankkeen prosessin kulkua

SYKSY 2009
* [II muistio:|II muistio 13.8.09, II muistio 13.8.09] 13.8.2009
* [III agenda& muistio|III Muistio] 24.9.2009
* IV[ Skypeneuvottelu: muistio|Muistio] 5.10.2009
* V[ Skypeneuvottelu: muistio|tuottaja2020:Skype-neuvottelu 19.10.09]   19.10.2009  
* [VI muistio|IV muistio] 10.-11.11
* VII [Skype neuvottelu|tuottaja2020:Skype 24.11.]: muistio 24.11.2009
* [VIII muistio|tuottaja2020:Muistio 8.12.09] 8.12.2009

KEVÄT 2010
* [IX Muistio|tuottaja2020:Muistio 9.2.10] 9.2 klo 10-16 Cuporessa: Kaapelitehtaan C-rappu 5.krs

* [X Muistio|tuottaja2020: Muistio 15.3] 15.3 klo klo 10-16\- Metropoliassa Hämeentie 153 b, 4.krs


* [XI Muistio|tuottaja2020: Muistio 12.4] 12.4 klo 10\- Metropoliassa Hämeentiellä


* [XII 24.5 klo 10.15-24 - 25.5 klo 10-15|24.5 klo 12 - 24 - 25.5 - 15] Hämeentie 153 B.

SYKSY 2010


* [XIII 13.9.2010 10.15-15|10.15-15] TAKU ry:ssä

* [XIV 2.11.2010 klo 10.15-14.30 AGENDA|2.11.2010] Tuottamossa, Hämeentie 153 b, 4.krs

* [XV 14.12.2010 10.15-14.30 AGENDA|14.12.2010] Taku ry:ssä, Maistraatinportti 4a, 6.krs
\\

KEVÄT 2011

* {add-page:8.2 Tutkijaklubin muistio}XVI 8.2.2011 klo 10.15-15{add-page}
Tuottamossa, Hämeentie 153 b., 4.krs. Agenda: Wiki, skenarointi.
* {add-page:Muistio 5.4.11}XVII 5.4.2011 klo 10.15-15 TAKU ry:ssä{add-page}
, Maistraatinportti 4a, 6.krs. Käsikirjoitukset/ 5 draftia/ a 14,5 sivua heviä tavaraa. Toimita 1.4 klo 16 mennessä Katrille. Printtaa kaikkien muidenkin mukaasi kokoukseen.

SYKSY 2011 


[XVIII Muistio|^Tutkijaklubi muistio 20.9.2011.docxWiki-1.pdf] 20.9.2011 klo 9.00-11.45 HUMAK, Annankatu 12 A, kokouksen jälkeen Rysä 2011 seminaari
[XIX Muistio|^Tutkijaklubi muistio 18 10 2011.pdf] 18.10.2011 klo 10-15 Metropolia, Hämeentie 153 B

[XX Muistio|^Tutkijaklubi muistio 15.11.2011.pdf] 15.11.2011 klo 10-15 Metropolia, Hämeentie 153 B
[XXI Muistio|^Tutkijaklubi muistio 8.12.2011.pdf] 8.12. klo 9-12 TAKU ry:ssä, Snellmaninkatu 19-21 E 15h4. Kevät 2012

[XXII Muistio|^Tutkijaklubi muistio 17.1.2012.pdf] 17.1. klo 9.15-11.00 Metropolia, Hämeentie 153 B


[XXIII Muistio|^wikiTutkijaklubi muistio 14.2.2012.pdf] 14.2. klo 10-15 TAKU ry, Snellmaninkatu 19-21 E 15


[XXIV Muistio|^Tutkijaklubi muistio 20.4.2012.pdf] 20.4. klo 10-15 TAKU ry, Snellmaninkatu 19-21 E 15*Muita muistioita*
* [Muistio|tuottaja2020:MUISTIO 20.8. Takun tutkimusosio] Taku ry:n jäsenistön tutkimusiosion suunnittelusta (Katri, Laura-Maija & Kirsi) 20.8.2009

----
*Kirjallisuutta kulttuurialasta ja ennakoinnista*
* eri [kulttuurialojen toimialakohtaisia strategioita|http://www.luovasuomi.fi/index.php/tietoa/strategiatjaselvitykset/116]
* [luovan alan strategiapapereita|http://www.luovasuomi.fi/index.php/tietoa/strategiatjaselvitykset]
* [ENSTI-tietokanta|http://www.oph.fi/SubPage.asp?path=1,438,3086,3987,33631]: kts. etenkin tulevaisuudentutkimuksen kirjallisuutta \-osio\!
* [TOPI-tietokanta|http://www.tulevaisuus.fi/topi]
* t[utkijaklubilaisten kirjallisuusvinkkejä|tuottaja2020:Tutkijaklubilaisten kirjavinkkejä]

----
MUISTUTUS ensi vuoden suunnittelua varten:

Elokuu
\- 3-5 väittämää tämän kevään näkökulman pohjalta Taku-kyselyä varten
\- syksyn opetuksen suunnittelu
Syyskuu-marraskuu
\- 13.9. klo 10.15-14.30 Tutkijaklubi Takun tiloissa (Pasila: Maistraatinportti 4 A, 6. krs) Teemana työpajat ja opointojaksot
\- syksyn aikana jokaisen tulisi pitää ainakin yksi laajempi tulevaisuusprosessi: signaalit - käsikirjoitus - Digitarina \-prosessi
\- lisäksi syksyn aikana pari lyhyttä (2-4 tuntia?) pajaa, joissa esim. työelämän neuvottelukunnat tms. valjastetaan pohtimaan hankkeemme teemoja
\- Työaikaa tähän on varsin paljon, joten kannattaa miettiä mitä kaikkea opetusta voisi integroida aineiston keruuksi
2.11. klo 10.15-14.30 Tutkijaklubi Tuottamossa
\- Taku-kysely (Katri tekee)
(Ohjausryhmämme 23.11. klo 13-15)
Joulukuu
\- tutkijaklubi 14.12. klo 10.15-14.30 Takussa
\- heti kevään 2010 aikana aloitettujen artikkelien loppuun saattaminen ja julkaiseminen kokoelmana.
\- tarkastellaan raporttisaldo syksyn prosesseista ja päätetään minkä teemojen kautta kukin lähtee tuotettua materiaalia analysoimaan
KEVÄT 2011
\- keräämme vielä lisää materiaalia (esim. kutu yamk - opintojakso on vasta kevättalvella)
\- jokainen valitsee teeman, jonka kautta tarkastelee tuotettuja digitarinoita. Ehkä voisi kerätä opiskelijaryhmän katsomaan tarinoita kyseisen teeman kautta?
\- Skenaario/kässäri/digitarinan prosessin kautta saadun tiedon analysointi ja työstäminen julkaisuksi
Hankesuunnitelman mukaan aikaa tosiaan tähän kaikkeen oli varattu 7 (syksy) + 6 (kevät) viikkoa. 


----