Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

4.5.2009 hankkeen suunnittelupalaveri

 läsnä:

 • Katri Halonen, Metropolia siht., pj.
 • Anna-Maria Vilkuna,  Metropolia kehittyspäällikkö
 • Anna Kanverva, Cupore
 • Leena Björkqvist, Novia
 • Kirsi Herala, Taku ry
 • Taru Särkkä, Mikkeli amk
 • Pekka Uotila, Mikkeli amk
 1. Katri esitteli hankkeen tilannetta. Korjauksia tehdään OPH:n Minna Bálintin ohjeiden mukaisesti. Korjaustöiden pitäisi tulla kuntoon toukokuun puolivälissä, jotta hanke ehtii saada rahoituspäätöksen vielä ennen kesälomia
 2. Pohdittiin prosessin kulkua
 • maisteltiin klusteri-käsitettä, ja todettiin se kovin hataraksi. Alkusyksyllä keskitytään määrittelemään sitä tomijalähtöisesti case-pohjaisesti
 • aloituspisteeksi voisi pohtia kehyskertomusta "perus haastattelurungon" sijasta
 • mietittiin av-skenaarion rakentumisen reittiä, itse prosessi jossa skenaario rakentuu on tutkimuksellisesti paljon kiinnostavampi kuin se millainen tuotos prosessista tuloutuu. Keskitytään siis prosessiin
 • informantteina alan establishemntin rinnalla tärkeää olla riittävästi nuoria tulevaisuuden tekijöitä

3.  Pohdittiin tekijänoikeuskysymyksiä ja Katri esitti Anna-Marian kanssa sopimuspohjaa, jonka lupasi laittaa sähköpostitse  kierrokselle

Sovittiin seuraava tapaaminen: torstaina 13.8. kello 11 Sydvästin tiloissa, Yrjönkatu 18, 2. krs