Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Kevään 2009 tapahtumien update: hankevalmistelun aikatauluja suunnitelmasta rahoituspäätökseen

  • 26.2. Anna-Maria ja Katri kävivät tapaamassa Opetushallituksessa rahoittajan edustajia ja saimme hyviä vinkkejä hankkeen viimeistelemiseksi kuntoon. Uusi versio hankkeesta jätettiin viranomaiskäsittelyyn 13.3.09
  • 12.3. Anna-Maria ja Katri sekä cuporesta Anna Kanerva ja Noviasta Leena Björkqvist tutustuivat Euroopan sosiaalirahaston rahoitusehtoihin ja raporointikäytäntöihin Opetuhallituksen seminaarissa uusille aloittaville hankkeille.  
  • 4.5. Kumppanuusverkosto tapasi kehitelläkseen hankkeen toimintasuunnitelmaa eteenpäin.
  • 11.5. tuore versio hankehakemuksesta jätettiin Opetushallituksen viranomaiskäsittelyyn
  • 13.5. Minna Bálint OPH'sta pyysi allekirjoitetut versiot käsiteltäväksi
  • 14.5. Rahoituspäätös Minna Bálintilta - hanke pääsee siis alkamaan aikataulunsa mukaisesti elokuun 2009 alussa