Child pages
  • Hybridikampus päätöstapahtuma 2014

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opiskelijoiden innovaatioita kampusrakennukseen
Arto Salonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

PROJEKTIESITTELYJÄ

Virta Kylä -  Sosiaalinen työympäristö start-upeille
Leena Raudaskoski

...