Child pages
  • Avarasti ajattelemaan! 22.1.2015

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

9.30 Aktiivinen kuntalainen - palvelumuotoilun työkalut osallisuuden kehittämisessä? / pdf / videotallenne 
Satu Miettinen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

10.30 Palvelumuotoilu valjastaa asukkaat mukaan ideoimaan / pdf / videotallenne
Heidi Huovinen, palvelumuotoilija, Lupaus 2016 – kehittämisohjelma, Mikkeli

...