Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 Turva-automaation tärkein tehtävä on ihmisten, tuotantolaitoksen, koneiden ja laitteiden suojaaminen odottamattomalta tapahtumalta tai tapahtumasarjalta. Tällaisen sattuessa turva-automaatio pysäyttää prosessin nopeasti ja hallitusti sekä ohjaa sen turvalliseen tilaan. Oleellista on, että turva-automaatio toimii erillisenä järjestelmänä, joka ei ole riippuvainen laitoksenautomaatio-ohjausjärjestelmästä. Kaikkea turvallisuuteen liittyvää tekniikkaa kutsutaan turvallisuuteen liittyväksi järjestelmäksi eli TLJ:ksi, jonka suurin osa on turva-automaatio. TLJ on käytössä lähes kaikilla teollisuuden alueilla. Energiateollisuudessa käytetään paljon painelaitteita ja vaarallisia kemikaaleja, jotka velvoittavat käyttäjänsä perehtymään turvallisuuteen jo ennen laitosten rakentamista. Myös vanhempia laitoksia koskevat samat säädökset. Turvallisuuden edistäminen vanhoissa laitoksissa voi olla haastavaa, sillä laitoksen rakennusvaiheessa ei ole huomioitu nykyaikaisia vaatimuksia. Turvallisuuteen joudutaan perehtymään ja panostamaan nykypäivänä kasvavassa määrin, koska turvallisuuteen liittyvät standardit, asetukset ja tavoitteet ovat tiukentuneet viime vuosina.

Yleistä

Onnettomuuksia prosessiteollisuudessa

...