Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jos olet järjestämässä verkkokokousta, sinun on luotava ensin verkkoneuvotteluhuone Adobe Connec Connect -palveluun.

Tutustu ja perehdy tarkkoihin palveluntarjoajan ohjeisiin alla olevasta linkistä:

...