Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Wiki Markup
{liittyva-voima-etusivu}


!Kuva_etusivulle_1_03012011.jpg|border=1!


h3. Hanke pähkinänkuoressa

Liittyvä voima \-hankkeen ytimessä on kumppanuus. Vuosille 2008-2011 sijoittuvan hankkeen tavoitteena on tuottaa korkeakoulun ja työelämän välinen kumppanuusmalli, jota voidaan hyödyntää eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Kumppanuusmalli kehitetään Espoon kaupungin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteisenä toimintatutkimuksena.

Hankkeen alkuvaiheessa kumppanuus konkretisoituu Espoon ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyöpilotissa, jossa kehitetään Espooseen suunnitteilla olevan uuden sairaalan palveluajatuksen mukaisia toimintamalleja sekä niiden edellyttämiä osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämisen menetelmiä.

Valtakunnallisesti Liittyvä Voima \-hanketta reflektoidaan, juurrutetaan ja levitetään kumppaniopettajuuden kehittämiskoulutuksessa vuosina 2009-2011. Koulutuksessa on mukana työelämän ja koulutuksen yhteistoimintaa kehittäviä korkeakouluopettajia kuudesta ammattikorkeakoulusta eri puolilta Suomea.

Liittyvä Voima hanke on valtakunnallinen ESR-hanke, jota koordinoi Länsi-Suomen lääninhallitus. Lisäksi rahoittajina ovat Espoon kaupunki sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu, joka myös vastaa hankkeen hallinnosta.

[Lue lisää...|Esittely]


\______________________________________________________________________\_  !kamp-banneri.gif|align=left!


[Klikkaa tästä ja tutustu kaupunkiin, joka arvostaa aidosti työtäsi.|http://www.espoonrekry.fi]
{liittyva-voima-etusivu}