Child pages
  • Mitä on sosiaalinen media

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Teoriassa

"Sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin", toteaa Jussi-Pekka Erkkola gradussaan Sosiaalisen median käsitteestä (2008, s.83).

Käytännössä

"Viestintää monelta monelle", tiivistää Juhana Kokkonen.

"Wikit, blogit, facebookit, youtubet, myspacet, twitterit - verkossa toimivat yhteisöt, joissa voi osallistua, verkostoitua, tuottaa sisältöä, arvostella muiden aikaansaannoksia tai keskustella muiden kanssa - tai olla vain loppukäyttäjä eli hyödyntää muiden verkkoon viemiä tuotoksia", määrittelee verkkoviestinnän noviisi, VOIMAA-projektin tiedottaja/tuottaja Milla Laasonen.

VOIMAA-projektissa

Projektihallintoa ja kehittämistyötä toteutetaan tässä VOIMAAwikissä, tervetuloa mukaan kehittämään!

Opas VOIMAAwikiin

Excerpt Include
logot
nopaneltrue
logot