Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Include Page
hedari
hedari

Klusterianalyysi ajoittuu syksylle 2009 ja se käynnistää koko tutkimusprosessin. Ajatuksena on paikantaa monialaista klusteria, jonka jäsenistöllä on keskeinen rooli kaupunkitapahtuman toteuttamisessa. Jokainen tutkijaryhmäläinen valitsee oman klusterinsa, jonka toimijajoukkoa lähtee paikantamaan. Paikantamisen jälkeen keskitytään kunkin toimijatahon tulevaisuuskenaarioiden kartoittamiseen.

ETENEMINEN. prosessikuvaus tästä.

1. Desk top -työskentelynä case-kuvaus

2. Haastattelu

3. Tiedon kollaus

4. klusterihahmotelma ja seuraavan askelen suunnittelu marraskuussa 2009. 

Klusteri voidaan käsittää varsin monella eri tavalla. Tämän ennakointihankkeen rajaus tapahtumatuotantoklusteriksi syntyy syksyn 2009 aikana.

Caset:

  • Kaustinen Folk Music Festival, tutkijana Juha Iso-Aho / Humak 
  • Maailma kylässä, tutkijana Kai Artes/ Metropolia 
  • Madonna-konsertti, tutkijana Laura Karhu / Cupore
  • PixelAche, tutkijana Leena Björkqvist / Novia
  • Savonlinnan oopperajuhlat, tutkijana Pekka Uotila / Mamk
  • Salon taidemuseo, tutkijana Anu Suosalo/ Metropolia

Casekuvaukset löytyvät JULKAISUN TYÖSTÖALUE (Avoin vain tutkijaklubilaisille!) JULKAISUN TYÖSTÖALUE

JULKAISU VALMISTUI SYYSKUUSSA 2010