Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opiskelijan, henkilökunnan ja kumppaniorganisaation salasanan uusiminen pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla 

 Aktivointi ja salasanan vaihto pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla

Muita tapoja uusia salasana, mikäli ei ole pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta tai kyseessä on ulkopuolinen tunnus.

Henkilökunta

Noutaa uuden salasanan Henkilöstöpalveluilta

...