Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Blogger on Googlen omistama blogialusta. Ohjelmalla ylläpidetyt blogit julkaistaan yhtiön palvelimella osoitteessa, joka on yleensä muotoa bloginnimi.blogspot.com. Yhtiön kautta voi blogille tilata myös oman domain-osoitteen, joka on maksullinen.

Tekstin lisäksi Blogger tukee kuvien, videoiden ja äänitiedostojen julkaisemista.

Vuonna 1999 perustettu Blogger oli yksi ensimmäisiä blogialustoja, jossa käyttäjä pystyi tuottamaan sisältöä suoraan ilman HTML-merkintäkielen tuntemusta.  Yksinkertainen mutta luotettava väline edisti  osaltaan blogien yleistymistä 2000-luvun alussa.

Osoite - Address

Kirjallisuutta - Literature

Videoita - Videos

Käyttökohteita - Targets of use

  • oppimispäiväkirja - learning diary
  • ajallisesti etenevä raportointi - chronological reporting
  • portfolio - portfolio

...

classbbox

...


Olemme muuttaneet.

We've moved

...