Child pages
  • Viikkopalaveri 10.3.2009

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Seuraava tapaaminen (6.4) tai 8.4. klo 13 eteenpäin, Hämeentiellä
  • Ensimmäinen arviointivetäytyminen (hakemusvaiheen arviointi), ajankohdan sopiminen projektiryhmässä 31.3.
    • mahdollisia heti vapun jälkeen ma-ti (Milla pois), 25.-26.5

Muuta

Tekniikan klusterit aikovat ottaa wikin käyttöön t&k-työtilanaan