Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty. Updated.

...

Palvelu on osittain maksullinen: vuosimaksun suorittajat voivat ladata palveluun rajattoman määrän alle 10 megatavun kokoisia kuvia, kun taas ilmaiskäyttäjien resursseja on rajoitettu (he saavat ladata palveluun korkeintaan tuhat kuvaa tai videota) helmikuusta 2019 lähtien.

Flickrissä voi kuvia hakea ja lajitella folksonomisesti. Folksonomia on avoin luokittelujärjestelmä,   jossa käyttäjät määrittävät sisällön tagit eli avainsanat vapaasti. Flickr oli ensimmäisiä verkkopalveluja, joka käytti vapaasti muodostetuista avainsanoista koottua niin sanottua tagipilveä.  

...

Kirjallisuutta - Literature

Videoita - Videos

div
classbbox
Include Page
Pilvi 2
Pilvi 2