Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Include Page
hedari
hedari
Section
Column
width450px
Panel
borderColor#FFF000
bgColor#fff
titleBGColor#FFF000
borderWidth1px
titleTuottaja2020 - kvartaali-info

 
Viimeisimmät tapahtumat
Tuorein kvartaali-info
Vanhat kvartaali-infot

Tuorein puuhalista 

Panel
borderColor#fff999
bgColor#fff
titleBGColor#fff999
borderWidth1px
titleMuistiot ja pöytäkirjat

Tuottaja2020:Ohjausryhmä
Tutkijaklubi
Taloustiimi

Panel
borderColor#fff999
bgColor#fff
titleBGColor#fff999
borderWidth1px
titleTyökorit

Projektin kaikki toiminnot ja työvaiheet toteutetaan yhdeksässä teema-alueessa:

 1. Projektin johtaminen ja hallinnointi
 2. Julkaisut
 3. Tulevaisuusverstaat
 4. Kulttuurituotannon koulutus 2020
 5. Tiedottaminen, valtavirtaistaminen ja juurruttaminen
 6. Arviointi
 7. Linkkejä ja kirjallisuutta
Panel
borderColor#990000
bgColor#fff
titleBGColor#990000
borderWidth1px
titleTulevaisuuden tuottaja signaalit

Hankkeen osana kerätään huomioita tapahtumatuotannon kentän erilaisista tulevaisuussignaaleista.

Signaaliwikiin

Panel

 

 

VIERAILE NETTISIVUILLAMME tuottaja2020.metropolia.fi. Siellä voit lukea julkaisujamme!

Column

Panel
borderColor#fff999
bgColor#fff
titleBGColor#fff999
borderWidth1px
titleProjektin esittely

Tuottaja2020-hankkeen tavoitteena on ennakoida kulttuuritapahtumien tuotannon muutosta ja muutoksen myötä tulevia haasteita tuottajan osaamiseen. Projektissa määritellään tapahtumatuotantoklusteri ja sen toimijat, toteutetaan osaamistarpeiden ennakointi määritellyssä klusterissa sekä selvitetään muutostarpeet kulttuurituottajien koulutuksessa.

Projektilla etsitään vastausta kysymyksiin:

1. Ketkä ovat tapahtumatuotannon klusterin ydintoimijat?

2. Miten ammatissa toimivat tuottajat (Taku ry:n jäsenistö ja skenaariopajoihin osallistuvat ammattilaiset) näkevät oman toimialansa tulevaisuuden?

3. Millaisia haasteita ennakointitieto tuo kulttuurituottajien ammattikorkeakoulutasoiselle koulutukselle (lukuvuosi 2011-2012 käytetään tähän)

Toimintamallissa olennaista on, että tutkimuksen tekee eri toimijatahoja edustava tutkijaklubi. Tarkoituksena on, että ennakointi johtaa koulutuskentän aiempaa selkeämpään profiloitumiseen, tai vähintäänkin tunnistaa mahdollisia profiloitumisen tarpeita ja alueita.

Tuottaja2020 saa tukea Opetushallituksen hallinnoimana Euroopan unionin sosiaalirahastosta ja se alkoi elokuussa 2009. Projekti on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima ja se toteutaan yhdessä Kulttuuripolitiikan tutkimuksen edistämissäätiö Cupore:n, Humanistisen ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novia:n ja Taide - ja kulttuurialan ammattiliitto Taku ry:n kanssa.


Panel
borderColor#fff999
bgColor#fff
titleBGColor#fff999
borderWidth1px
titleTuottaja 2020 -henkilöt


 • Laura-Maija Hero projektikoordinaattori, tiedottaja (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Katri Halonen tutkimusjohtaja, projektipäällikkö (etunimi.sukunimi@metropolia.fi) 
 • Ohjausryhmä (ks. Ohjausrymän -linkki)
 • Tutkijaklubi (ks. tutkijaklubi -linkki)