Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Osaprojekti 1 kevät 2009

Lupa unelmiin

Lupa unelmiin - osaprojekti toteutetaan yhteistyössä Kauniaisten kaupungin sekä kuvataiteilja Anna-Leena Vilhusen kanssa. Kolme musiikkipedagogiopiskelijaa tulevat työskentelmään Anna-Leena Vilhusen sekä ikä-ihmisten kanssa. Musiikki toimii herättelijänä, tukijana, keskustelijana, peilinä yhdessä kuvallisen työskentelyn kanssa. Osaprojekti alkaa huhti-toukokuussa ja huipentuu vanhusten viikkoon lokakuussa 2009, jolloin Lupa unelmiin- näyttelyn avajaiset on. Osaprojetki on jatkoa Helsingissä olleelle Muistoja Helsingistä-osaprojektille. Opiskelijat ovat saaneet kattavan osallistavien taidemenetelmien koulutuskokonaisuuden kevätlukukauden aikana. Lupa unelmiin-projekti syventää opiskelijoiden kokemuksia ikäihmisten kohtaamisesta.

Lupa unelmiin --yhteisötaidetoiminnan ydin (Anna-Leena Vilhunen 2008):
"Lupa unelmiin --yhteisötaidetoiminnan pääajatuksena on ihmisten välinen yhdessäolo, keskustelu unelmista ja muistoista sekä tästä kaikesta syntyvät kuvalliset tuotokset eli teokset. Osa teoksista on tintamareskejä. Tintamareskien (ransk. théâtre tintamarresque) rakenne perustuu vanhaan mm. varietee-teattereissa käytettyyn esitystapaan. Näyttelyvieras voi siinä työntää kasvonsa leikattujen aukkojen läpi ja kurkistaa maalatun kuvaseinämän takaa kuvapuolelle. Hänestä tulee osa kuvaesitystä. Se saattaa tekona olla sinänsä yksinkertaisen riemukas. Valitsen työtavat, materiaalit ja rakennelmat ryhmä- tai henkilökohtaisen harkinnan mukaan niin, että ne ovat taiteellisesti laadukkaita sekä turvallisia ja riittävän helppokäyttöisiä.

Tintamareskien aiheet ja toteutustavat ovat keskenään erilaisia, vaikka ne kytkeytyvät Lupa unelmiin --kattoteemaan. Teosten esittäminen näyttelyssä, toimintaan osallistuvien ihmisten ja muun yleisön oma uusi kokemus näyttelystä ovat myös ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ihmisten joukkoon kuuluminen, elossa yhdessäolo voi olla arvokasta ja syvää, vaikka sanoja ei ole (enää) käytössä. Se saattaa keventää yksinäisen tai väsyneen omaishoitajan oloa.

Keskustelun lähtökohtana voi jokin konkreettinen haave tai asukkaan oikeus olla yksin, ilman pakkoa esim. muistelemiseen tai unelmointiin. Näyttelyssä voi olla myös teoksia, jotka eivät ole tintamareskejä. Keskustelujen kautta löytyneistä yksityisistä aiheista osallistuja tekee tai teemme yhdessä tintamareskejä, joita käyttämällä muutkin asukkaat ja näyttelyvieraat voivat saada kosketuksen omiin kokemuksiinsa. Muutamme aiheet henkilökohtaisista yleisiksi merkityksellisiksi tarinoiksi.

Olen kiinnostunut siitä, miten tai kuka yhteiskunnassa määrittää oikeuden tai luvan erilaisiin tekemisiin elämässä. Lupa unelmiin --yhteisötaidetoiminnassa syntyvien yksittäisten teosten aiheena on ryhmän jäsenten omat muistot ja unelmat.
(Erityisesti vanhusten ja vammaisten ihmisoikeuksiin liittyvänä kysymys unelmien luvallisuudesta on poliittinen.) Jututan heitä unelmista ja muistoista. Tutustuminen ja työskentelyn käynnistäminen etenee joustavan ja harkitun suunnitelman mukaan. Huomioin vuorovaikutustilanteiden ennakoimattomuuden ja varaan niihin riittävästi aikaa. Kuuntelen korvillani ja silmilläni, innostun ja innostan, odotan. Ehdotan visuaalisia toteutustapoja. Olen ihminen ihmisten joukossa. Yhteisötaidetoiminnan lopputulosta ei voi etukäteen tarkasti ennakoida."