Child pages
 • HUBin tarina: alku, nousu ja tuho

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Siirtovaikutustutkimuksen ja arvioinnin osalta HUB Helsingin vastuulle kaavalitua toimintaa eriteltiin projektisuunnitelmassa yksityiskohtaisesti:

2011
Siirtovaikutusten seuranta (Hub Helsinki koordinoi
, Metropolia, Helka, TeMe)

  • siirtovaikutustutkimuksen suunnittelu
  • koulutuskokonaisuuksien pilotoinnin seuraaminen sekä palautteen- ja tiedonkeruu

Arviointi (Hub Helsinki koordinoi)

  • Arviointisuunnitelman laatiminen
  • Arviointivälineiden valinta
  •  Avoimen palautejärjestelmän rakentaminen
  • Palautekyselyt opintojaksoille
  • Hankkeen itsearviointi (projektiryhmä)

2012
Siirtovaikutusten seuranta (Hub Helsinki koordinoi
, Metropolia, Helka, TeMe)

  • siirtovaikutustutkimuksen suunnittelu
  • koulutuskokonaisuuksien pilotoinnin seuraaminen sekä palautteen- ja tiedonkeruu

Arviointi (Hub Helsinki koordinoi)

  • Arviointisuunnitelman laatiminen
  • Arviointivälineiden valinta
  • Avoimen palautejärjestelmän rakentaminen
  • Palautekyselyt opintojaksoille
  • Hankkeen itsearviointi (projektiryhmä)

2013
Siirtovaikutusten seuranta (Hub Helsinki
, Metropolia, Helka, TeMe)

  • Siirtovaikutusseurannan analysointi ja yhteenveto
  • Mikroartikkeleiden tms. julkaiseminen
  • jatkotoimenpide-ehdotukset ja suositukset
  • hyvien käytäntöjen kokoaminen
  • Siirtovaikutusseurannan raportointi

Arviointi (Hub Helsinki)

  • Hankkeen itsearviointi (projektiryhmä)
  • Loppuevaluointi
  • arviointiin liittyvän keskustelutilaisuuden järjestäminen kohderyhmälle

HUBille suunniteltu vastuu siirtovaikutuskyselyn ja arvioinnin koordinoijana kariutui kuitenkin jo toiminnan alkumetreillä. Suunnitteluun osallistuneen HUBin työntekijän tilalle tuli pian toinen henkilö, joka aloitti kyllä siirtovaikutuskyselyiden keräämisen ja laati kysymyspatteriston. Mutta muutaman kuukauden kuluttua kyseinen henkilö irtisanoutui paitsi Vyyhdistä, myös HUB Helsingin toiminnasta. Pienen katveen jälkeen HUB Helsingin edustajaksi tuli kolmas henkilö, Jussi Mankki, joka jatkoi Vyyhdissä HUBin osa-aikaisena työntekijänä ja ohjausryhmän jäsenenä hankkeen loppuun asti.  Henkilövaihdosten

Henkilövaihdosten myötä koordinointivastuu siirtovaikutuksen tutkimisesta ja arvioinnista jäi kuitenkin HUBilta pois. ONKO TÄSTÄ MITÄÄN DOKUMENTAATIOTA?

...

 • HUBin yrittäjiä oli mukana koulutuksissa, erityisesti Sähköisissä jumppakerhoissa
 • HUBin edustaja oli 20% työpanoksella Vyyhdin palkkalistoilla 2011-2013
 • HUBin toimitusjohtaja oli Vyyhdin ohjausryhmän jäsen
 • HUB Helsinki järjesti yhden Art of Housting -tilaisuuden keväällä 2013.

 

Jussi Mankkin mukaan HUB Helsingin kiinnostuksen kohteena on erityisesti yhteisöllisen ihmisen kuva:

 • mitä osaisi?
 • mitä ajattelisi?
 • miten ratkaisisi peruskysymyksen oman edun tavoittelun ja yhteisön edun välillä?

HUB Helsingin jäsenet ovat kehittäneet Suomessa Art of Housting-toimintaa. Se on tapa järjestää seminaareja ja etsiä esiin olennaiset kysymykset.  Art of Housting hyödyntää monia fasilitoinnin menetelmiä yhteisöllisen johtamisen sessioissa.

 • miten saada aikaan hyviä keskusteluja?

Lue lisää: http://aohsuomi.files.wordpress.com/2012/10/aohfin.pdf

 

Arviointi- ja siirtovaikutuskyselyn lisäksi osoittautui, etttä HUB Helsingin ja Vyyhdin toiminnot eivät muutenkaan kohdanneet. Tunnistettuja KESKEN

...