Child pages
  • Vaikuttavuustutkimuksen suunnitelma

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alustava keinojen / toteutusten teemoittelu

1.    Vyyhti-hankkeessa vaikuttavuutta voidaan kartoittaa osatoteutuksien kautta, sillä hankkeessa ei ole verkkosivuston lisäksi kaikille osatoteutuksille yhteisiä toimintoja.

Hankkeessa käytety keinot ryhmitellään tutkimuksessa alustavasti seuraaviin teemoihin:

·    Koulutukset
·    Fasilitointi (Vyyhti-peli tämän osana)
·    Viestintä
·    Kohtaamiset, verkostoitumistilaisuudet

Hankkeen tilaisuuksista kerätyt siirtovaikutuskyselyt liittyvät  seuraaviin tilaisuuksiin (kuvankaappaus Vyyhti-kotisivuilta koulutukset -valikosta http://vyyhti.metropolia.fi/koulutukset/)

 

Tutkimuksen tuottavat

·    Leena Unkari-Virtanen, Vyyhti-hankkeeseen palkatta vaikuttavuustutkija
·    Leena Björkqvist, arviointitutkimuksen asiantuntija
·    Valo, graafinen toteutus
·    Vyyhti-hankkeen toimijat Jussi Linkola, Susanna Snelmann Snellman ja Sanna RistimäkiRistaniemi

Tutkimuksen julkaiseminen

Tutkimus julkaistaan verkkosivuna 16.4.2014.
Ks. dokumentti vaikuttavuustutkimuksen kokonaisuus.

...