Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tiedonohjausjärjestelmää käytetään tiedonohjaussuunnitelman laatimiseen. Myöhemmin se on mahdollista kytkeä Dynastyyn, joka integraation jälkeen hyödyntäisi suoraan tiedonohjausjärejstelmällä luotuja metatietoja ja prosessivaiheita. Tämä lienee ajankohtaista 2014 syksyllä tai 2015. 

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksia hallitaan järjestelmän sisällä, käyttöoikeuksien hallintaoikeudet ovat Esa Suomisella, Tero Hakkaraisella, Petra Renvallilla ja Kaija Rasilolla. Käyttöoikeudet on dokumentoitu sivulle >>. Käyttäjähallinto tapahtuu IWA:n (Integrated Windows Authentication) avulla, jossa hyödynnetään Windows-työasemaan kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnusta ja salasanaa. IWA:a tukemattomilla selaimilla käytetään Metropolian tunnuksia kirjautumiseen.

...

Dynastyn pääkäyttäjiä ovat Petra Renvall ja Kaija Rasilo. Tekniset vastuuhenkilöt ovat Tero Hakkarainen ja Esa Suominen. Palvelinylläpidosta vastaa Sasha Kokljuschkin ja Ronnie Lupari.

...