Child pages
  • Työsuhdepyöräkysely

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vastaa kyselyyn työsuhdepyörästä 30.9.2012 mennessä

E-lomakkeella on adressi-tyyppinen kysely työsuhdepyörän käyttöönotosta.  Tarkoituksena on pitää asiaa esillä nyt kun siitä ollaan (toivottavasti) tekemässä päätöstä...

...