Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Hankeraportointi ja Metropolian julkaisusarjaan kirjoittaminen, Liisa Salo Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Yhteiskirjoittaminen työelämän ja korkeakoulun kumppanuudessa, Liisa
    Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia
  • KP-lab yhteiskirjoittamisen välineenäTiedonluominen ja sosiaalinen media korkeakoulutuksessa, Hanni Muukkonen, Helsingin Yliopisto

...