Child pages
  • Espoo

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Espoolaisille opettajille suunnattu pedagoginen iltapäivä ke 1.10.2008 klo 14 -17 *

  • Kouluttajat:
    • Laura Huhtinen-Hildén
    • Anna-Maija Iskanius

Opettajien pedagoginen iltapäivä toteutetaan yhteistyössä ammattikorkeakoulu Metropolian ja Espoon kulttuuri- ja liikuntapolkuhanke Kulps!:in kanssa.

...