Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Moikka! Tältä näyttää mun artikkeli tällä hetkellä. Siitä tuli nyt uupuu vielä näkökulma vähän tällainen yleinen artikkeli viraalimarkkinoinnista eli siitä uupuu näkökulmaa ja se vaatisi muutenkin vielä hiomista. Tulen siis täydentämään ja tarkentamaan tekstiä kesän aikana. 

...