Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0
Wiki Markup
{add-label

...

labelskeskustelu

...

Keskustelu

div
classkeskustelu-wrap
div
classkeskusteluaiheet
div
classkeskustelu-intro

Tällä sivulla on tarkoitus saattaa ihmiset mukaan Reititin-hankkeen pariin. Täällä voit osallistua hankeen ideointiin, tai jakaa ajatuksiasi sitä koskien. Keskustelu on jaettu aihealueisiin.

divstyle
:keskustelu}
{include:valikko}{div:class=keskustelu-wrap}{div2:class=keskusteluaiheet}

h1. Keskustelu
{div3:class=keskustelu-intro}
Tällä sivulla on tarkoitus saattaa ihmiset mukaan Reititin-hankkeen pariin. Täällä voit osallistua hankeen ideointiin, tai jakaa ajatuksiasi sitä koskien. Keskustelu on jaettu aihealueisiin.
{div3}

{div3:style=margin-bottom:30px;

Keskustelualueet

Include Pagekeskusteluaiheet

Image Removed

div
classkeskustelu-updates

Viimeisimmät kommentit 

Recently Updated
showProfilePictrue
themesocial
typescomment
div
classclear
div

...

classlogot
}

h2. Keskustelualueet

{include:keskusteluaiheet}
{div3}
!tikkupuhekupla.png|width=176,height=151!
{div2}
{div2:class=keskustelu-updates}

h2. Viimeisimmät kommentit 
{recently-updated:types=comment|theme=social|showProfilePic=true}
{div2}
{div:class=clear}{div}
{div}
{span:class=logot}{include:Logot}{span}