Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Add Label Macro
keskustelu
labelskeskustelu

Include Page
reititin:valikkoreititin:
valikko
div
classkeskustelu-wrap
div
classkeskusteluaiheet

Keskustelu

div
classkeskustelu-intro

Tällä sivulla on tarkoitus saattaa ihmiset mukaan Reititin-hankkeen pariin. Täällä voit osallistua hankeen ideointiin, tai jakaa ajatuksiasi sitä koskien. Keskustelu on jaettu aihealueisiin.

div
stylemargin-bottom:30px;

Keskustelualueet

Include Page
reititin:keskusteluaiheetreititin:
keskusteluaiheet

div
classkeskustelu-updates

Viimeisimmät kommentit 

Recently Updated
showProfilePictrue
themesocial
typescomment
div
classclear

...

span
classlogot
Include Page
reititin:Logotreititin:
Logot