Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Image Modified
Väyliä maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin ja urakehitykseen kartoittava teos julkistettiin tiistaina 7.6.2011 VOIMAA-hankkeen päätöstapahtumassa. Artikkelikokoelmaan on koottu monipuolisesti hankkeen kokemuksia ja siinä kehitettyjä käytäntöjä. 

...