Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

                  

Valtakunnallisena Liittyvä Voima -hanke avautuu korkeakouluopettajille tarkoitetun kumppaniopettajuuden täydennyskoulutuksen (10 op) kautta. Se on suunnattu työelämän ja koulutuksen yhteistoimintaa kehittäville korkeakouluopettajille. Koulutus toimii myös kumppanuusmallin reflektio, levitys ja juurrutusrakenteena.

...