Child pages
  • Metropolian naisten 10-tapahtuman omat wiki-sivut

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Metropolian mahtava naisjoukkue osallistuu 29.5.12 osallistuu  juosten, hölkäten tai kävellen 29.5.12 Helsingissä juostavaan Naisten 10 tapahtumaan !

...

Tavataan oopperan edessä klo 12.30 ryhmäkuvaan, älkää myöhästykö!

Ota Sannan GSM-numero talteen ?talteen  0400 392 516

Section
Column
width60%
Recently Updated
Column
width5%

Column
width35%
Navigate space
Page Tree Search
Page Tree