Child pages
  • Työelämään tutustuminen 3 op

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Include Page
voimaa: navigaatiovoimaa:
navigaatio
Section
Column
width500 px
Panel
bgColor#ffe4bb
borderColor#fbb24c

Sisältö

Opintojaksolla painotetaan käytännön työn kautta oman ammattialan oppimista. Opintojaksoon kuuluvat muun muassa työelämävierailut antavat opiskelijalle tietoa häntä kiinnostavista aloista. Jakson aikana laaditaan oma ansioluettelo. Keskusteleva lähiopetus, itsenäinen työskentely. Harjoittelujakso. Oppimispäiväkirja.

Column
Panel
bgColor#fff
borderColor#fbb24c
borderWidth1px

Ma 7.3. klo 12:00-16:00 ja klo 16:30-20:00

Luento

Ma

10.3. klo 12:00-16:00 ja klo 16:30-20:00
Luento

Ma 14.3.-18.3. Harjoittelujakso

Ma 21.3. klo 12:00-16:00 ja klo 16:30-20:00

Vierailu

Ryhmätutorointi

Luento

Ma 28.3. klo 12:00-16:00 ja klo 16:30-20:00

Luokkaopetus
  • Harjoittelujakson esittelyt
  • Oppimispäiväkirjan palautus

...

Include Page
voimaa: logotvoimaa:
logot