Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width500 px
Panel
bgColor#ffffff
borderColor#f3f3f3

AMK-valma, päivä- ja iltaryhmä

Sisältö:
Opintojaksolla opitaan luennoin ja tutustumiskäynnein yhteiskuntataitoja: suomalaisen yhteiskunnan ja talouden rakenteet, kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Suomalaisen kulttuurin ilmiöt, arvot, toimintamallit. Tutustumiskäynnit ja vierailut: kulttuuri- ja taidelaitokset, viestintätalot, museot, kirjastot ym.

Opiskelija raportoi vierailuista ja oman kulttuurisen osaamisensa kehittymisestä esimerkiksi oppimispäiväkirjana. Vertailevaa kulttuurista lukutaitoa vahvistetaan. Kulttuurin tuntemusta ja integroitumista edistävänä metodina käytetään ryhmätyöskentelyä.

Oppimispäiväkirjojen palautus 7.3.2011 mennessä.

Ma 10.1. klo 12:00-16:00 ja klo 16:30-20:00

Luento
  • Suomalainen yhteiskunta ja talouden rakenteet

Ma 17.1. klo 12:00-16:00 ja klo 16:30-20:00

Luento

Ma 24.1. klo 12:00-16:00 ja klo 16:30-20:00

Luento
  • Ammattivalinta ja itsetuntemus
  • Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet


Ti 1.02 klo 13:30 Tutustumiskäynti

  • Ateneum, perusnäyttelyn opastus
Info

Muista oppimispäiväkirja

Ma 7.2. klo 14:30 Tutustumiskäynti

  • Kaupunginteatteri
Info

Muista oppimispäiväkirja

To 17.2. klo 16:30

Tutustumiskäynti

Yleisradio Oy - Yle

Info

Muista oppimispäiväkirja

Ma 21.2. klo 12:00-16:00 ja klo 16:30-20:00

Luokkaopetus, ryhmätyöskentely

Oman tutustumiskäyntikohteen ja tutustumiskäynnin suunnittelu pienryhmissä.

Ma 28.2. klo 12:00-16:00 ja klo 16:30-20:00

Luento
  • Suomalaisen työkultuurin ja kulttuurialan ammattien ominaispiirteet

Henkilökohtainen ohjaus

Column
Panel
bgColor#fff
borderColor#fbb24c
borderWidth1px
Oppimispäiväkirjat
Panel
bgColor#fff
borderColor#fbb24c
borderWidth1px
Tutustumiskäynnin suunnittelua

Pienryhmissä suoritettava suunnittelutehtävä

...

Include Page
voimaa:logotvoimaa:
logot