Child pages
  • Väliraportti 2009 - AMK-valmennus

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Metropoliassa VOIMAA-wikialustaa on käytetty kehittämistyön välineenä. Metropoliassa toimineen kehittämistiimin muistiot on julkaistu wikissä ja tiimin työskentelyssä on käytetty avoimessa verkossa näkyvillä olevaa, wikialustalle rakennettua keskustelupalstaa. Hankkeesta on tiedotettu Metropoliassa muille toimijoille tapaamisissa Metropolian eri klustereiden kanssa (Kulttuuriala, Tekniikan ja liikenteen kolme klusteria, Liiketalous) ja muiden toimijoiden kanssa (METKA, Alumnit, Henkilöstön kehittäminen). AMK-valmentavan kehittämistyön tiimoilta on keskusteltu myös muiden hankkeiden kanssa ja benchmarkattu heidän tärkeiksi näkemiä, sisällöllisiä asioitakartoitettu tietoa sisällöllisistä asioista. Näitä hankkeita ovat HERA C, KOKOMA, VALOA.

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kehittämisestä on tiedotettu sähköisessä VOIMAA-kuukausikirjeessä sekä VOIMAA -wikin uutispalstalla.

...

Syksyn aikana kehitettyjen toimintamallien mallintaminen ja käyttäminen kevään aikana toteutettavien kehittämisprosessien pohjana sekä toimintamallien mahdollinen pilointi projektin aikana. Kehittämistiimissä käytetyn työskentelytavan juurruttaminen.

Include Page
voimaa:logotvoimaa:
logot