Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Open Courseware -workshop 1
Open Courseware -workshop 2

Mahara-työpaja

Lue SOSe2011-seminaarista Eijatainan blogista!

...

Eniten kysytyt kysymykset sulautuvasta oppimisesta

...

Miten yhteisöllinen verkko muokkaa oppilaitosten verkkopalveuja? Petri Silmälä, Metropolian tietotekniikkapalvelut.

...

Lue SOSe 2010-seminaarista myös eijatainan blogista  !

...

MoodleMoot UK 2010 13.4.-14.4., Lontoon yliopisto

...

ITK-workshop 21.4.2010 Sosiaalinen media koulutuksen arjessa - teoriaa ja käytäntöä

Oppimisen sulautuvat ympäristöt ja digiajan pedagogiikka
Sosiaalinen media ja sulautuvat ympäristöt- FT Terhi-Maija Itkonen-Isakov
Second Lifen asettamia opetuksellisia haasteita - Insinööriopiskelija Olli Pehkonen

Case-esimerkit
Opinnäytetyön ohjaus sulautuvassa ympäristössä sosiaalisen median työkaluilla - FM Pertti Vilpas
Opiskelijoiden kokemuksia verkossa oppimisesta - FM Soile Bergström
Kansainvälinen yhteistyö verkossa - TkL Päivi Jäväjä
Yhdistä Sosiaalisen median työkalut Moodleen - MuM Timo Raatikainen
Video oppimisen välineenä - TkL Erkki Rämö

http://streams.metropolia.fi/old/ITK_Workshop2010/

Työpajat
Tutustu Second Lifeen ja ideoi sen käyttöä oppimisen ympäristönä, Pertti Vilpas ja Olli Pehkonen:
Slurl-linkkejä

...

Sulautuvan oppimisen tuen organisointi Kulttuuri ja luova ala -klusterissa

Workshopit:

Sovella sulautumisen oppimisen pedagogiikkaa

...