Child pages
  • 2011-05-26 - Projektikokous, Metropolia

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

  • Milla Laasonen
  • Jussi Linkola
Panel

sisällysluettelo

toc
Wiki Markup

*sisällysluettelo*
{toc}

...

Excerpt

Milla ja Jussi palaveerasivat projektin käynnistelyyn liittyen. Mitä pitää huolehtia ennen kesää & syksyllä.

...