Child pages
  • Varaukset

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
languagebash
# tiettyjen toteutusten varausten haku
curl -u "oma_api_key:" -X POST http://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/search -d '{
   "realization":["SB00AA01-2000", "SB00AA03-2000", "SB00AA04-2000", "SB00AA06-2001"]
}'
 
# tietyn ryhmän varausten haku. Huomaa että et voi samassa pyynnössä hakea sekä tiettyjen toteutusten 
# että ryhmien varauksia koska hakuehto eri tyyppisten kenttien välillä on AND
 curl -u "oma_api_key:" -X POST http://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/search -d '{
   "studentGroup":["SB13K2"]
}'

 Voit tarkistaa onko tietty aika vapaa tai mitä varauksia on käynnissä ko. ajankohtana käyttämällä "range queryä".

Alla oleva esimerkki hakee kaikki varaukset joiden alku-ajankohta on ennen klo 10.00, ja loppu-ajankohta on klo. 9.00 tai sen jälkeenjotka ovat "voimassa" klo. 09.00 ja 10.00 välillä, annetussa toimipisteessä.

...