Child pages
  • Tour de Metropolia 2013 suunnittelu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Reitin suunnittelun lähtökohtina on ollut se, että pitkiä (yli 10 km etappeja) olisi mahdollisimman vähän).  Suunnitelmaan on vaikuttanut myös se, että Tikkurilan asemanseutu on megaremontin vallassa, joten pysähdys Tikkurilan toimipisteellä on jätetty pois ja korvattu pysähdyksellä Haltialan tilalla.  Tämä on myös mahdollistanut etappien lyhentämisen ja tuonut reittiin uuden joenrantaosuuden.  Vielä yhtenä ajatuksena on ollut tutustua Helsingin uusiin pyöräilyreitteihin, Baanaan ja Auroransiltaan.

...